author-avatar

درباره مهدی شعبانی

من مهدی شعبانی رئیس هیئت مدیره جنرال در هستم؛ به خاطر سابقه 10 ساله‌ام در زمینه کرکره برقی و درب اتوماتیک همیشه مقالات سایت رو بازنگری میکنم.

راهنمای خرید درب اتوماتیک شیشه ای

راهنمای خرید درب اتوماتیک شیشه ای

زمانی که برای کاری وارد بانک می‌شوید، هنگامی که برای درمان، به بیمارستان مراجعه می‌کنید و یا برای خرید وارد فروشگاه می‌شوید، مهم‌ترین ع...

ادامه مطلب