پاسار شیشه سکوریت

پاسار شیشه سکوریتپاسار شیشه سکوریت

پاسار شیشه سکوریت یکی از ارکان مهم نصب شیشه سکوریت میباشد ،‌این پاسار ها بر روی زمین و یا دیوار نصب میشود و مسولیت مهار شیشه ثابت را بر عهده دارد .

از گذشته تا به حال، بیشترین مصرف پاسارهای شیشه سکوریت را پاسار M داشته است امروزه  استفاده از پاسارها کمی منسوخ شده و جای خود را به فریم های نوارخور داده اند .
پاسار M شیشه سکوریت شرکت جنرال دُر با مدل های صدفی و خام  رنگهای سفید و نقره ای با جنس آلومینیوم  درجه یک موجود است.