لوله و تفلون کرکره برقی

لوله و تفلون کرکره برقی

لوله یا شفت:

شفت_لوله_کرکره-برقی_درب-اتوماتیک-مشهد

موتور با چرخاندن لوله باعث جمع شدن تیغه ها و در نتیجه بالا رفتن کرکره برقی می شود عکس این عمل برای بسته شدن کرکره برقی مقدور می شود لوله ها از لحاظ سایز عموما لوله هایی با قطر ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر استفاده می شوند لوله ۹۰ معمولا هنگامی استفاده می شوئد که دهنه ای حدود تا ۱۳ متر داشته باشیم که در این صورت میتوان از موتور توبلار استفاده کرد

استفاده از لوله های ۱۱۰ به بالا برای دهنه هایی بزرگتر از ۱۳ متر است که در این صورت می توان از موتور ساید استفاده کرد

این فقط یک پیشنهاد کلی است وگرنه استفاده از موتور توبلار و ساید بسته به موارد دیگری نیزهست که در قسمت موتورها بررسی خواهد شد

تفلون:

 تفلون_کرکره-برقی__درب-اتوماتیک_مشهد

تفلونها به ازای طول  هر متر لوله یک عدد گذاشته می شوندیعنی لوله از داخل تفلون عبور می کنند پس قطر داخلی تفلون باید به اندازه ی قطر خارجی لوله باشد برای قرار گرفتن و فیکس شدن روی لوله قطر داخلی تفلون مهم است اما قطر خارجی آن می تواند متفاوت باشد

هرچه قطر خارجی کوچک تر باشد فضای بیشتری زیر سقفها باقی می گذارد همچنین اگر از تفلونهایی باقطر خارجی زیاد استفاده شود فضای بیشتری برای روی سقف مورد نیاز است

گذاشتن تفلون با قطر خارجی بیشتر میتواند سرعت بسته شدن کرکره برقی را تا حدی بالا ببرد و همچنین استفاده از تفلونهای با قطر خارجی کمتر سرعت کرکره برقی را تا حدی کاهش می دهد

اگر قطر تفلون بیشتر شود صدای تیغه ها هنگام باز و بسته شدن مقداری کمتر می شود زیرا حالت دایره ای تیغه ها بهتر شکل می گیرد

در صورت عدم استفاده از تفلون ممکن است از برخورد  تیغه و شفت با هم هر یک از این دو فلز زخمی و خراب شوند.