درب اتوماتیک

درب اتوماتیک شیشه ای _ گرد

درب اتوماتیک شیشه ای گرد

درب اتوماتیک شیشه ای گرد_عملکرد:

عملکرد این سیستم مشابه دربهای اتوماتیک کشویی عادی است با این تفاوت که از لحاظ ذظاهر این درب به صورت منحنی طراحی و ساخته می شود .از  لحاظ ظاهری این دربها بسیار شبیه دربهای چرخان می باشند به جهت نوع عملکرد این سیستم محدودیتی در میزان تعریض نیم دایره این نوع درب وجود ندارد و به این جهت تقریبا تمامی اشکال مورد درخواست مشتریان قابل ساخت می باشد.معمولا استفاده از این نوع سیستم جهت معماری  هایی که درآن از ترکیب های منحنی استفاده شده در زیبایی ورودی ساختمان بسیار موثر است.