کرکره سنتی

اردیبهشت 23, 1396
تبدیل کرکره سنتی به کرکره برقی

تبدیل کرکره سنتی به کرکره برقی

تبدیل کرکره سنتی به کرکره برقی کرکره سنتی : در چند سال گذشته بیشتر مغاره های سطح شهر از این نوع کرکره استفاده میکردند ، جنس […]