صفحه پلیت _ آنتی کپ و پایه ستاره کرکره برقی

صفحه پلیت آنتی کپ پایه ستاره کرکره برقی

صفحه پلیت کرکره برقی:

 صفحه-پلیت_کرکره-برقی_درب-اتوماتیک_مشهد

صفحه ای است که در دو طرف بالایی کرکره برقی نصب می شود .

موتور شفت یا همان میله رات میچرخاند این میلیه باید به تکیه گاهی متصل باشد نام این تکیه گاه، صفحه پلیت است که شفت برآن عمود نصب می شود معمولا تمام صفحه پلیت ها در یک سایز وجود دارند اما در صورتی که دهنه خیلی بزرگ باشد صفحه پلیت هایی بزرگتر از حد معمول برای استفاده وجود دارند

صفحه پلیت ها بدلیل تحمل بار کرکره برقی محکم و مقاوم ساخته می شوند

آنتی کب(اند کپ) فلزی:

اندکپ-بلبرینگ_کرکره-برقی_درب-اتوماتیک

در یک سو موتور شفت را میچرخاند و در طرف دیگر شفت به آنتی کب که یک  میله ی فلری است متصل می شود آنتی کپ خود داخل بلبرینگ وارد می شود و بلبرینگ به صفحه پلیت متصل است

وقتی از آنتی کب فلزی استفاده شود همراه آن از بلبرینگ استفاده می شود .هنگام استفاده از آنتی کب پلاستیکی از پایه ستاره بجای بلبورینگ استفاده می شود پس برای نصب یک کرکره برقی یک آنتی کب و یک بلبورینگ مورد نیاز است.

آنتی کب پلاستیکی :

آنچه در صنعت درب اتوماتیک و کرکره برقی بصورت استاندارد قبول شده است استفاده از آنتی کب پلاستیکی است لازم به ذکر است درون خود پلاستیک بلبورینگی تعبیه دیده شده است که کار چرخش را انجام دهد.آنتی کپ های پلاستیکی معایب خوردگی و ایجاد صدا را ندارند و از این لحاظ استفاده از آنتی کپ پلاستیکی توصیه می شود.

پایه ستاره :

 پایه-ستاره_کرکره-برقی_درب-اتوماتیک_مشهد

نقطه ی متقابل استفاده از بلیرینگ در آنتی کب فلزی استفاده از پایه ستاره هنگام استفاده از آنتی کب پلاستیکی است .همانطور که از اسمش پیداست پایه ستاره یک قطعه ی فلزی است که از لحاظ ظاهری شبیه به ستاره است و روی صفحه پلیت نصب می شودد و آنتی کب پلاستیکی داخل پایه ستاره وارد می شود